Numer EORI - wszystkie informacje + instrukcje dotyczące aplikacji

Wprowadzenie i definicja numeru EORI

Od 1 listopada 2009 r. przedsiębiorcy w Unii Europejskiej, którzy chcą importować lub eksportować towary, w większości przypadków potrzebują numeru EORI. EORI to skrót od „Economic Operators’ Registration and Identification” (Rejestracja i identyfikacja podmiotów gospodarczych). Innymi słowy, jest to numer służący do rejestracji i identyfikacji podmiotów gospodarczych. Numer EORI zastępuje zatem „numer celny”, który obowiązywał do 2009 roku. Każdy przedsiębiorca w UE otrzymuje tylko jeden numer EORI jako identyfikator. Powinno to ułatwić organom celnym w krajach UE lepszą kontrolę przepływu towarów.
Firmy i osoby samozatrudnione, które chcą importować towary z kraju spoza UE do UE, muszą podać swój numer EORI do odprawy celnej.
Bez tego odprawa celna importowa nie jest już możliwa, chyba że importer (znany również jako zgłaszający) jest osobą prywatną.

W przypadku eksportu z UE do kraju spoza UE wymagany jest również numer EORI, który jest niezbędny do utworzenia wywozowego dokumentu towarzyszącego.
Jednakże, ponieważ wywozowy dokument towarzyszący musi być wydany tylko dla towarów o wartości 1.000 EUR lub większej lub o wadze 1.000 kg towarów, które mają być wywiezione, podmioty gospodarcze nie potrzebują numeru EORI dla wywozu poniżej tych wartości. Osoby prywatne zazwyczaj nie potrzebują numeru EORI do eksportu.

W naszym artykule dowiesz się, jak ubiegać się o numer EORI i jak wygląda procedura w innych krajach. Odpowiadamy również na najczęściej zadawane pytania dotyczące numeru EORI.

Ubieganie się o niemiecki numer EORI

Wniosek o niemiecki numer EORI można złożyć bezpłatnie na dwa różne sposoby. Wniosek można wypełnić odręcznie i przesłać do Dyrekcji Generalnej Służby Celnej pocztą elektroniczną lub faksem, albo złożyć za pośrednictwem Portalu dla Obywateli i Klientów Biznesowych.

Wniosek o nadanie numeru EORI przy użyciu formularza 0870a

Aby złożyć wniosek za pomocą formularza, należy pobrać formularz online, korzystając z poniższego łącza:
Wniosek o nadanie numeru EORI
Następnie można wypełnić formularz bezpośrednio online. Następnie należy wydrukować wszystkie strony i podpisać formularz. Formularz można następnie przesłać do Dyrekcji Generalnej Służby Celnej faksem lub pocztą elektroniczną. Adres e-mail i numer faksu można znaleźć na pierwszej stronie wniosku EORI. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących formularza, dostępne są również instrukcje dotyczące jego wypełniania:
Instrukcje dotyczące wypełniania wniosku o nadanie numeru EORI
Po wysłaniu formularza faksem lub pocztą elektroniczną, otrzymanie numeru EORI pocztą może potrwać do ośmiu tygodni. Jeśli jednak chcesz importować lub eksportować towary z wyprzedzeniem, możesz złożyć wypełniony i podpisany wniosek o nadanie numeru EORI
do agenta celnego, np. do nas. Wraz z potwierdzeniem przesłania wniosku faksem do dyrekcji celnej lub potwierdzeniem odbioru pocztą elektroniczną, które otrzymasz z urzędu celnego, towary mogą zostać odprawione bez numeru EORI jako wyjątku, dopóki nie zostanie on Ci przyznany.

Aplikacja za pośrednictwem portalu dla obywateli i klientów biznesowych

Od 1 października 2019 r. wnioski o nadanie numeru EORI można również składać drogą elektroniczną za pośrednictwem portalu dla obywateli i klientów biznesowych. Wymagane konto usługi można skonfigurować na stronie www.zoll-portal.de. Jeśli masz już konto, możesz zalogować się tutaj:
Logowanie do portalu dla obywateli i klientów biznesowych
Aby móc zidentyfikować się cyfrowo jako autoryzowany przedstawiciel firmy lub osoba prywatna, należy zalogować się przy użyciu certyfikatu Elster. Następnie można również złożyć wniosek o numer EORI za pośrednictwem portalu dla obywateli i klientów biznesowych. Możesz również zmienić swoje dane przechowywane w systemie celnym w dowolnym momencie po otrzymaniu numeru EORI. Ponieważ nadanie numeru EORI również w tym przypadku zajmuje trochę czasu, odprawę celną można zlecić agentowi celnemu, np. firmie PUREPROGRESS GmbH, nawet bez numeru EORI. Wszystko, co musisz zrobić, to przygotować numer transakcji wniosku o numer EORI.

Pytania dotyczące numeru EORI

Zasadniczo w przypadku wszelkich pytań dotyczących numeru EORI należy kontaktować się z następującym biurem.
Dla aplikacji:

Adres siedziby: Dyrekcja Generalna Służby Celnej, Biuro w Dreźnie, Master Data Management, Carusufer 3-5, D-01099 Drezno
Adres pocztowy: Generalzolldirektion, Dienstort Dresden, Stammdatenmanagement, Postfach 10 07 61, D-01077 Dresden E-Mail: antrag.eori@zoll.de

Faks: 0351 44834-442 lub 0351 44834-443 lub 0351 44834-444

W przypadku pytań dotyczących aplikacji, istniejących numerów EORI lub pytań ogólnych:
Numer telefonu EORI Infolinia: 0351 44834-540
E-mail: info.eori@zoll.de

Należy zwrócić uwagę na następujące powszechne nieporozumienia/mity:

– W Niemczech numer EORI nie jest tożsamy z numerem identyfikacyjnym VAT / numerem VAT / osobistym lub firmowym numerem podatkowym

– Numer EORI to nie to samo co numer taryfy celnej

– Nie ma wyszukiwania wstecznego dla numerów EORI

Ubieganie się o numer EORI i sytuacja w innych krajach:

Numer EORI Brexit / Numer EORI UK (Anglia, Wielka Brytania) + Irlandia Północna

Wielka Brytania opuściła UE 31 stycznia 2020 r. Zaowocowało to nowymi przepisami celnymi i przepisami dotyczącymi transportu towarów (import/eksport). Od 1 stycznia 2021 r. zarówno partner handlowy z Niemiec lub Irlandii Północnej, jak i firma w Wielkiej Brytanii (Anglia, Walia i Szkocja) wymagają numeru EORI do komercyjnego importu i eksportu towarów między państwami/terytoriami. Bez ważnego numeru EORI należy spodziewać się opóźnień i zwiększonych kosztów na granicy (np. opłat za przechowywanie przez urząd celny z powodu braku numeru EORI do odprawy). Poniżej znajdują się szczegółowe informacje na ten temat:

Transport z kraju spoza UE do Irlandii Północnej i transport z Irlandii Północnej do kraju spoza UE
Potrzebujesz numeru EORI zaczynającego się od „XI”, jeśli

  • Towary między Irlandią Północną a krajami spoza UE (np. Chinami),
    Wielka Brytania, Szwajcaria, Norwegia itp.) chcą się przenieść
  • Chcesz dokonać zgłoszenia celnego w Irlandii Północnej?
  • Chcesz otrzymywać (wiążące) informacje celne z Irlandii Północnej?

Jeśli posiadasz już numer EORI z innego kraju UE,
nie jest wymagany brytyjski numer EORI zaczynający się od „GB”.
Jeśli Twoja firma znajduje się w Irlandii Północnej, powinieneś
ale północnoirlandzki numer Eori „XI”, również „numer Eori XI”
zamiast innego numeru EU-EORI.

Zasadniczo numer EORI nie jest potrzebny do przemieszczania towarów między Irlandią Północną a Irlandią.

Transport z UE do Wielkiej Brytanii lub z Wielkiej Brytanii do UE
W przypadku transportu między UE, np. z Niemiec, Irlandii Północnej, Francji, Holandii itp. do Wielkiej Brytanii (lub odwrotnie), przynajmniej brytyjska firma musi posiadać numer EORI „GB”. Jeśli spółka nie posiada jeszcze numeru EORI zaczynającego się od „GB”, musi złożyć wniosek o brytyjski numer EORI. Wniosek o nadanie numeru EORI należy złożyć przed planowanym transportem, ponieważ wydanie numeru może potrwać do tygodnia.

Spółka w Wielkiej Brytanii nie potrzebuje unijnego numeru EORI, a jedynie brytyjski numer EORI zaczynający się od „GB”. Jeśli jednak spółka w Wielkiej Brytanii chce występować jako zgłaszający w systemie celnym Unii Europejskiej, oprócz numeru EORI „GB” potrzebuje również numeru EORI. w kraju Unii Europejskiej. Dokładnie tak samo jest w drugą stronę: firma w UE, np. w Niemczech, niekoniecznie potrzebuje brytyjskiego numeru EORI, chyba że chce również działać tam jako zgłaszający celny. Numer EU-EORI jest jednak zawsze wymagany do niemieckiej deklaracji importowej/eksportowej.

Ważne: numery GB-EORI nie są już ważne w UE od 1 stycznia 2021 r., a numery EU-EORI nie są już ważne w Wielkiej Brytanii. Oba systemy działają zatem niezależnie od siebie.

Złóż wniosek o numer GB-EORI już teraz
lub
Złóż wniosek o numer XI-EORI dla Irlandii Północnej już teraz

Numer EORI Szwajcaria/Liechtenstein, Chiny, Japonia, Kanada, Norwegia, Rosja, Turcja, USA

Spółki z krajów trzecich, takich jak Stany Zjednoczone, Turcja, Rosja, Japonia i Chiny lub z krajów EFTA, takich jak Szwajcaria, Liechtenstein i Norwegia, zasadniczo nie potrzebują numeru EORI. Przedsiębiorstwa z tych krajów mogą jednak zarejestrować się w celu uzyskania numeru EORI w kraju UE, jeśli chcą tam działać jako zgłaszający celny. W praktyce okazuje się to jednak trudne, ponieważ firma z siedzibą poza UE nie może już działać jako zgłaszający od czasu wprowadzenia unijnego kodeksu celnego (por. Art. 170 Paragraf 2 UZK).

Numer EORI Francja

Francuski numer EORI ma strukturę zgodną z formatem „FR” + numer Siret spółki.
Wniosek o numer EORI można złożyć tutaj: Złóż wniosek o francuski numer EORI

Numer EORI Włochy

Aby uzyskać włoski numer EORI, należy złożyć wniosek za pomocą następującego formularza: Wniosek o włoski numer EORI
Format włoskiego numeru EORI odpowiada literom „IT”, po których następuje numer identyfikacji podatkowej lub VAT.

Numer EORI Chorwacja

Wszystkie informacje dotyczące ubiegania się o chorwacki numer EORI można znaleźć na poniższej stronie:
Złóż wniosek o chorwacki numer EORI

Numer EORI Litwa

Wniosek o litewski numer EORI jest wyjaśniony na stronie internetowej litewskich organów celnych:
Złóż wniosek o litewski numer EORI

Numer EORI Luksemburg

Luksemburskie numery EORI odpowiadają również numerowi identyfikacyjnemu VAT. spółki.
Więcej informacji można znaleźć tutaj: Luksemburska strona celna dotycząca ubiegania się o numer EORI

Numer EORI Niderlandy

Wniosek o holenderski numer EORI można złożyć na następującej stronie:
Złóż wniosek o holenderski numer EORI

Numer EORI Austria

Informacje na temat składania wniosków można znaleźć na stronie internetowej Federalnego Ministerstwa Finansów: Informacje na temat austriackiego numeru EORI
Sam wniosek można złożyć online, korzystając z poniższego formularza: Wniosek o austriacki numer EORI
Po złożeniu wniosku otrzymasz numer transakcji, z którym odprawa celna jest zazwyczaj możliwa nawet bez numeru EORI.

Numer EORI Polska

Jak złożyć wniosek o polski numer EORI można dowiedzieć się bezpośrednio tutaj: Złóż wniosek o polski numer EORI

Numer EORI Szwecja

Szwedzki numer EORI składa się z liter „SE” i szwedzkiej nazwy kraju.
Numer firmy lub, w przypadku osób prywatnych, litery SE i osobisty numer identyfikacyjny.
Wniosek o szwedzki numer EORI można złożyć online tutaj: Wniosek o szwedzki numer EORI

Numer EORI Hiszpania

Aby ubiegać się o hiszpański numer EORI, skorzystaj z linków na następnej stronie:
Złóż wniosek o hiszpański numer EORI

Numer EORI Republika Czeska

Czeski numer EORI można zarejestrować na następującej stronie:
Złóż wniosek o czeski numer EORI

Często zadawane pytania:

Jak ubiegać się o numer EORI?

Proces składania wniosków różni się w zależności od kraju, w którym znajduje się siedziba użytkownika lub firmy.
Podsumowaliśmy dla Ciebie linki do wszystkich oficjalnych stron/biur, które są dostępne w danym kraju.
są odpowiedzialni za złożenie wniosku o nadanie numeru EORI. W większości przypadków można tam złożyć wniosek
elektronicznie lub wysyłając podpisany formularz e-mailem/faksem.

Gdzie mogę uzyskać numer EORI?

Numer EORI otrzymasz pocztą po złożeniu wniosku za pośrednictwem jednego z powyższych linków. Jeśli chcesz
Jeśli zapomniałeś swojego numeru EORI, możesz w dowolnym momencie skontaktować się z biurem, które nadało Ci numer EORI w przeszłości.
Numer EORI został przydzielony. W Niemczech byłoby to Centrum Zarządzania Informacją i Wiedzą w Dreźnie. Alternatywa
Jako posiadacz numeru EORI zawsze możesz zwrócić się do właściwego dla Ciebie urzędu celnego lub innego urzędu celnego o nadanie numeru EORI.
Zapytaj o numer EORI.

Gdzie mogę uzyskać numer EORI?

Jeśli znasz numer EORI, którego szukasz, możesz sprawdzić jego ważność online pod poniższym linkiem:
Sprawdź numer Eori
Jeśli nie znasz numeru EORI, nie ma możliwości uzyskania go dla niemieckich numerów EORI. Możesz jednak po prostu przetestować dowolny numer EORI, korzystając z powyższego linku, ponieważ wynik pokaże, czy numer EORI jest nieprawidłowy, czy nie. W zależności od upoważnienia do ochrony danych we wniosku o nadanie numeru EORI, może być również wyświetlany cały adres posiadacza numeru EORI.

Czy numer EORI jest identyfikatorem VAT?

W niektórych krajach numer EORI odpowiada 1 do 1 numerowi VAT ID (numer identyfikacyjny podatku od sprzedaży). Ponieważ każdy kraj
Ponieważ jednak każdy kraj ma własny system nadawania numeru EORI, nie ma jednolitych standardów. Niektóre kraje
dodają również kody takie jak „B01” lub kilka zer przed lub po identyfikatorze VAT, co skutkuje numerem EORI.
Niemiecki numer EORI jest niezależny od numeru identyfikacyjnego VAT i dlatego nie można go ustalić za pomocą powyższej metody.

Jak długo trwa uzyskanie numeru EORI?

W zależności od kraju odpowiedzialnego za nadanie numeru EORI, może to zająć od kilku godzin do kilku dni.
Przyznanie numeru EORI może potrwać kilka tygodni. Ze względu na czasami bardzo długi czas przetwarzania w
Zazwyczaj można jednak zgłosić towary w urzędzie celnym bez numeru EORI. W tym celu
Numer transakcji rejestracji numeru EORI jest zazwyczaj wymagany (Austria) lub należy podać numer e-mail/faksu.
Należy przedłożyć potwierdzenie przesłania wniosku o nadanie numeru EORI.

Czy numer celny to numer EORI?

Dawny „numer celny” został zastąpiony obecnym numerem EORI w listopadzie 2009 roku. Wraz z nim utracone zostały stare zwyczaje
automatycznie ważne od 01.11.2009, chyba że dane zostaną przekazane Komisji Wspólnot Europejskich.
Wspólnota Europejska została uzgodniona. Dlatego też, jeśli byłeś w posiadaniu numeru celnego, nie jest to konieczne.
nie jest już ważny i należy teraz złożyć wniosek o numer EORI.

Jak wygląda niemiecki numer EORI?

Niemiecki numer EORI ma zwykle format „DE”, po którym następuje 15-cyfrowa sekwencja numerów.
Jeśli stary numer celny został przyjęty, niemiecki numer EORI może mieć również format „DE” i „DE”.
mają siedmiocyfrową sekwencję numerów. Numer EORI może wyglądać na przykład tak: „DE123456787654321” lub „DE1234567”.

Gdzie mogę ubiegać się o numer EORI?

Wniosek o niemiecki numer EORI można złożyć bezpośrednio na niemieckiej stronie celnej, na przykład klikając poniższy link:
Informacje dotyczące numeru EORI
Formularz wniosku o nadanie numeru EORI

Kiedy wymagany jest numer EORI?

Numer EORI jest zawsze wymagany, jeśli chcesz importować towary z kraju spoza UE do UE jako przedsiębiorca.
Numer EORI jest również wymagany w przypadku eksportu towarów o wartości przekraczającej 1000 EUR lub wadze przekraczającej 1000 kg. Wszystkie osoby fizyczne lub prawne, które prowadzą działalność w celu osiągnięcia zysku, potrzebują numeru EORI. Numer EORI jest zatem wydawany również małym firmom i osobom pracującym w rolnictwie. To, czy numer EORI jest wydawany osobom prywatnym, zależy od tego, czy eksportowanych/importowanych jest więcej niż 10 przesyłek rocznie. Jeśli tak, można ubiegać się o numer EORI.

Czy możliwy jest import bez EORI?

Import towarów z kraju spoza UE do UE jest zasadniczo możliwy tylko dla osób prywatnych nieposiadających numeru EORI. Jeśli jednak niedawno złożyłeś wniosek o numer EORI i nie został ci on jeszcze przyznany, import bez numeru EORI jest wyjątkowo możliwy. W tym celu należy przesłać wniosek o nadanie numeru EORI do swojego agenta celnego wraz z numerem transakcji lub potwierdzeniem odbioru z urzędu celnego, że wniosek jest rozpatrywany.

Gdzie mogę zobaczyć mój numer EORI?

Numer EORI można znaleźć w piśmie otrzymanym od Generalnej Dyrekcji Celnej w Dreźnie. Jeśli nie znasz tego numeru, możesz poprosić o niego telefonicznie lub pisemnie w dowolnym urzędzie celnym.

Jak wygląda numer EORI?

Numer EORI ma różną strukturę w zależności od kraju UE, w którym znajduje się posiadacz numeru EORI.
Niemiecki numer EORI zawsze zaczyna się od dwóch liter „DE”, po których następuje 15-cyfrowy losowy ciąg cyfr.

Kiedy numer EORI musi znaleźć się na fakturze?

Niektóre firmy, które regularnie importują towary z Dalekiego Wschodu, automatycznie wpisują numer EORI na fakturze dostawcy. Można to zrobić, na przykład, wpisując w wierszu adresu swój numer EORI w adresie rozliczeniowym. Procedura ta może pomóc agentowi celnemu w szybszej odprawie przesyłki. To samo dotyczy przesyłek wysyłanych samodzielnie do kraju spoza UE.
Zasadniczo nie ma jednak obowiązku podawania numeru EORI na fakturze.

Gdzie mogę złożyć wniosek o numer EORI lub jak uzyskać numer EORI?

Wniosek o niemiecki numer EORI można złożyć bezpośrednio online za pośrednictwem portalu dla obywateli i klientów biznesowych, korzystając z certyfikatu ELSTER.
Alternatywą jest wypełnienie formularza 0870a Wniosek o nadanie numeru EORI, podpisanie go i przesłanie faksem lub pocztą elektroniczną do właściwego biura. Składając wniosek za pomocą formularza 0870a, można uzyskać numer EORI bez certyfikatu Eltster.

Kto nie potrzebuje numeru EORI?

Ważne: W następujących przypadkach NIE jest wymagany numer EORI:

– za ubieganie się o karnet ATA

– do rejestracji przeprowadzki / relokacji towarów

– dla dostaw wewnątrzwspólnotowych (transport w obrębie UE)

Co się teraz stanie?

Jeśli nadal nie masz pewności co do numeru EORI, możesz kontynuować czytanie tutaj:

Numer EORI: Wikipedia

Informacje o numerze EORI: Zoll.de

Po złożeniu wniosku o nadanie numeru EORI można importować lub eksportować towary. Kliknij tutaj, aby przejść do naszego cennika odpraw celnych, gdzie możesz również uzyskać dostęp do naszego formularza kontaktowego za pomocą jednego kliknięcia. Przekaż nam krótki opis swojej sprawy, a my bezpłatnie i niezobowiązująco doradzimy Ci w zakresie przygotowania dokumentów celnych wymaganych w Twoim indywidualnym przypadku.