Cła związane z uszlachetnianiem czynnym (przykład: Niemcy)

Pomoc w przygotowaniu dokumentów celnych

Obecnie dla wielu Szwajcarów normalne jest robienie cotygodniowych zakupów w niemieckich miastach położonych blisko granicy, takich jak Konstancja, Weil am Rhein, Waldshut czy Singen. Żywność i wiele innych produktów jest znacznie tańszych w sąsiednich Niemczech, a niektóre produkty i tak nie są dostępne w Szwajcarii. Dlaczego więc nie zastosować tej zasady do naprawy i konwersji pojazdów lub maszyn? W ten sposób możliwe jest czerpanie korzyści zarówno z niższych kosztów materiałów, jak i niższych kosztów pracy. Ponadto w Szwajcarii po prostu nie ma odpowiednich specjalistów od niektórych renowacji i modeli, o czym przekonało się już wielu Szwajcarów. Umożliwia to tak zwane aktywne udoskonalanie.

Przetwarzanie towarów i pojazdów w Niemczech wiąże się jednak z pewnymi pułapkami. Ten artykuł wyjaśni dokładnie, jak działa „aktywne udoskonalanie”, jak bardzo jest złożone, jakie są związane z nim koszty i gdzie leży ryzyko.

PureProgress_aktive_Veredlung

Co to jest wykończenie aktywne lub pasywne?

Ale co właściwie oznacza aktywne udoskonalanie (AV)? Jest to procedura celna zakotwiczona w Unijnym Kodeksie Celnym (UKC) Unii Europejskiej. Z grubsza rzecz biorąc, jest to tymczasowy przywóz towarów lub pojazdów z kraju spoza UE, takiego jak Szwajcaria, w celu przetworzenia w UE, przy czym wartość tych towarów jest zwykle zwiększana po przetworzeniu. Pojazd lub towary są zatem „rafinowane”.

Ilekroć w tym artykule mówimy o uszlachetnianiu czynnym, mamy na myśli uszlachetnianie czynne w Niemczech. Z punktu widzenia szwajcarskich organów celnych, faktycznie dokonujemy uszlachetniania biernego za granicą, ale z punktu widzenia organów celnych UE jest to uszlachetnianie czynne, ponieważ przetwarzanie jest aktywnie prowadzone w UE. W żadnym wypadku nie należy tego mylić z uszlachetnianiem czynnym w Szwajcarii.
Wiązałoby się to z przetwarzaniem towarów z UE w Szwajcarii, innymi słowy z uszlachetnianiem biernym z perspektywy UE. Jeśli mamy tutaj pytania, np. do urzędu celnego, musimy zawsze upewnić się, że wspominamy o właściwej procedurze. W przeciwnym razie celnik nie będzie w stanie nam pomóc, ponieważ założy inną sytuację.

Kiedy należy stosować procedurę uszlachetniania czynnego?

Poniżej znajduje się kilka przykładów, kiedy musimy zadeklarować procedurę uszlachetniania czynnego do odprawy celnej, a kiedy nie.

Przykład 1: Jeśli, na przykład, jedziemy naszym kamperem ze Szwajcarii do Niemiec, aby zamontować tam hak holowniczy, jest to AV (udoskonalenie aktywne) z perspektywy UE i udoskonalenie pasywne z perspektywy Szwajcarii. Powodem tego jest fakt, że wartość kampera jest później wyższa, ponieważ pojazd ma teraz hak holowniczy. Procedura uszlachetniania czynnego musiałaby zatem zostać wcześniej zgłoszona do niemieckich urzędów celnych, a procedura uszlachetniania biernego do szwajcarskich urzędów celnych. Przetwarzanie „płacowe”, ponieważ praca wykonywana tutaj jest wynagradzana finansowo.

Weźmy inny przykład: Zabieramy nasz samochód do Niemiec na „serwis”, czyli prostą kontrolę pojazdu, podczas której np. uzupełniany jest olej i wymieniane są opony (przy czym stare opony są utylizowane). Nie ma wzrostu wartości pojazdu, ponieważ są to tylko środki podtrzymujące życie. Bez serwisu i nowych opon samochód w końcu przestanie działać, więc MUSIMY wykonać te prace. Bez wzrostu wartości nie ma zatem uszlachetniania czynnego, a zatem procedura NIE musiałaby być stosowana, ponieważ w tym konkretnym przypadku możemy tymczasowo wjechać do Niemiec z pojazdem jako turysta podróżujący, że tak powiem, bez konieczności zgłaszania tego zgodnie z prawem celnym (pod warunkiem, że przewozimy pojazd na własnych kołach). Ważne jest, aby pamiętać, że nie wolno nam na przykład kupować nowych felg lub podobnych akcesoriów, ponieważ nie są to środki podtrzymujące życie, ale wyraźnie stanowią wzrost wartości. W przeciwnym razie aktywne udoskonalenie musiałoby zostać ponownie zarejestrowane.

Inny przykład: Chcemy sprowadzić maszynę lub silnik pojazdu (bez pojazdu) do Niemiec, ponieważ już nie działa. Teraz należy przywrócić jego funkcjonalność. W tym przypadku można by pomyśleć, że są to środki podtrzymujące życie, więc nie trzeba deklarować aktywnego udoskonalania. Jednak w tym przypadku jest to nieprawidłowe, ponieważ nie możemy sprowadzić silnika do Niemiec podróżując. Jest to ponownie aktywne udoskonalenie, ponieważ silnik jest transportowany (doładowany).

Co się stanie, jeśli nie skorzystam z aktywnego procesu wykańczania?

Wiele osób prawdopodobnie zastanawia się, czy naprawdę muszą korzystać z metody przetwarzania wewnętrznego, skoro jest ona tak skomplikowana i wiąże się z dodatkowymi kosztami. Można również zadać sobie pytanie, skąd służby celne miałyby wiedzieć, że pojazd został przetworzony w Niemczech w celu zwiększenia jego wartości. W rzeczywistości od pewnego czasu służby celne sprawdzają, czy załączniki do pojazdu zostały zgłoszone do celów celnych. Może to być rutynowa kontrola lub może mieć miejsce bezpośrednio przy wyjeździe z Niemiec. Wielu Szwajcarów zna to z zakupów – faktura jest stemplowana bezpośrednio przez urząd celny, aby później odzyskać niemiecki podatek VAT. Jeśli warsztat jest wymieniony na fakturze, proces może być dokładniej przeanalizowany, a pojazd sprawdzony pod kątem ulepszeń. Jeśli następnie okaże się, że pojazd nie został prawidłowo zarejestrowany do celów celnych, właściciel pojazdu może zostać objęty postępowaniem karnym skarbowym, ponieważ pojazd został usunięty spod dozoru celnego bez zezwolenia. W najlepszym przypadku skutkowałoby to grzywną – nie można jednak zapominać, że wówczas wszczęte zostanie postępowanie karne, które może mieć daleko idące konsekwencje.

Ogólny proces aktywnego udoskonalania

Po wcześniejszym wyjaśnieniu z urzędem celnym i/lub z nami, tj. agencją celną, czy w danym przypadku ma zostać zastosowana procedura uszlachetniania czynnego, dalsza procedura polega zasadniczo na przekazaniu nam jako agencji celnej wszystkich niezbędnych informacji. Umożliwi nam to prawidłowe przetworzenie towarów w urzędzie celnym. Teoretycznie możliwe byłoby również samodzielne zgłoszenie procedury do urzędu celnego. Ważne jest jednak, aby zdawać sobie sprawę, że jest to deklaracja celna i podatkowa, którą składasz. Jeśli wypełnisz tutaj niewłaściwe formularze lub wpiszesz błędne informacje w polach z niewiedzy, w najlepszym przypadku staniesz w urzędzie celnym w dniu transferu i nie przejdziesz dalej. Jeśli dojdzie do najgorszego, wysokie opłaty są należne natychmiast lub w momencie zwrotu pojazdu. Z tego względu zalecamy zlecenie tego bezpośrednio specjaliście, który przeprowadza ten proces co tydzień. Prosimy o kontakt.

Przeniesienie i wdrożenie uszlachetniania czynnego

Gdy tylko otrzymamy od Ciebie wszystkie informacje i dokumenty, otrzymasz wiadomość e-mail z dalszymi informacjami na temat procedury granicznej.
Oznacza to, że jesteś dobrze przygotowany w dniu transferu i możesz odebrać dokumenty bezpośrednio z naszego biura na granicy. Po zakończeniu pracy z dokumentami
po wizycie w urzędzie celnym i złożeniu zabezpieczenia, w urzędzie celnym otwierany jest proces z numerem rejestracyjnym. Ten numer rejestracyjny
a także potwierdzenie wpłaty kaucji w formie skanu lub zdjęcia, abyśmy mogli później zarejestrować reeksport.

Rozstrzygnięcie postępowania

Aby móc zakończyć procedurę IP, zgłoszenie wywozowe musi najpierw zostać zarejestrowane w niemieckim systemie celnym. Oznacza to, że urząd celny w lokalizacji firmy dokonującej przetwarzania chce zobaczyć towary przed ich ponownym wywozem. Służby celne chciałyby zatem upewnić się, że towary nie zostały zmodyfikowane wbrew obowiązującym zakazom i ograniczeniom i są powrotnie wywożone w takim stanie. Zakazy i ograniczenia eksportu obejmują na przykład towary, które zostały wyposażone w futro psa lub kota, przedmioty, które mogą być również wykorzystywane do tortur lub towary z niektórych regionów świata.
Z tego powodu towary lub pojazd nie mogą być po prostu odwiezione z powrotem na granicę po zakończeniu przetwarzania. Jako agencja celna musimy wprowadzić zgłoszenie wywozowe do systemu urzędu celnego. Następnie służby celne decydują dla każdego indywidualnego przypadku, czy chcą zobaczyć pojazd lub towary przed ich zwolnieniem do wywozu. Towary mogą być eksportowane z UE dopiero po zatwierdzeniu. Następnie otrzymasz od nas e-mailem dalsze informacje na temat procedury zwrotu pojazdu na granicy. Przy ponownym imporcie do Szwajcarii, szwajcarskie należności celne przywozowe (cła + VAT) są następnie ponoszone na koszty pracy spółki z Niemiec. Stawki celne różnią się w zależności od towarów i wagi. W przypadku pojazdów jest to zazwyczaj 12-15 CHF cła za 100 kg wagi nowego materiału i 7,7% VAT od nowego materiału i kosztów robocizny (+ od kosztów odprawy celnej i kosztów transportu).
Chętnie udzielimy szczegółowych informacji dotyczących indywidualnej sprawy telefonicznie lub pisemnie za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Aktywne udoskonalenie: samochód lub kamper

Do zgłoszenia celnego potrzebujemy zazwyczaj następujących informacji i dokumentów, np. skanu lub czytelnego zdjęcia w przypadku pojazdów,
np. wykończenie samochodu lub aktywne wykończenie kampera:

 • Skanowanie licencji pojazdu
 • Informacje o przebiegu pojazdu
 • Faktura proforma wystawiona przez Ciebie na aktualną wartość pojazdu lub wycena pojazdu np. z Comparis lub Eurotax lub oferty porównawcze wartości z www.mobile.de lub www.autoscout24.ch. Oryginalna umowa zakupu może być również istotna przy obliczaniu wartości
 • Jeśli ma to zastosowanie, lista wad, które mogą zostać sprawdzone przez organy celne i które obniżają wartość.
 • gdzie pojazd został wyprodukowany (nazwa firmy i numer EORI)
 • Jak długo trwa udoskonalanie?
 • Co jest udoskonalane (najlepiej: kosztorys)?
 • Dane kontaktowe firmy i dane kontaktowe użytkownika
 • Kiedy i przez którą granicę przekroczy pojazd?
PureProgress_aktive_Veredelung_Wohnmobil

Ponadto zawsze potrzebujemy zezwolenia na odprawę celną od Ciebie w Szwajcarii i od niemieckiej firmy.
Odpowiedni wzór upoważnienia celnego możemy przesłać pocztą elektroniczną. Jeśli niemiecka spółka nie posiada numeru EORI. z przyjemnością wyjaśnimy, jak ubiegać się o numer EORI.

PureProgress_aktive_veredelung_Yacht

Tutaj również potrzebujemy pozwolenia na odprawę celną od obu stron, podobnie jak w przypadku wykończenia samochodu.
Aktywne udoskonalenie musi być zawsze zarejestrowane dla łodzi, nawet w przypadku prostych renowacji.

Aktywne udoskonalanie łodzi i statków

Doposażenie łodzi, np. do przechowywania w okresie zimowym, można zarejestrować za pomocą następujących dokumentów:

 • Skan licencji łodzi lub deklaracji zgodności
 • W razie potrzeby wycena łodzi lub oryginalna umowa kupna.
  Faktura proforma lub deklaracja wartości do przedłożenia / przygotowania przez użytkownika
 • gdzie łódź jest rafinowana lub regenerowana (nazwa firmy i jej numer EORI)
 • Jak długo trwa udoskonalanie?
 • Co jest udoskonalane (najlepiej: kosztorys)?
 • Dane kontaktowe firmy i dane kontaktowe użytkownika
 • Na przykład łódź jest transportowane przez Jezioro Bodeńskie lub załadowane na przyczepę/ciężarówkę?

Maszyny, silniki i inne towary do uszlachetniania czynnego ze Szwajcarii do Niemiec

W przypadku maszyn lub podobnego sprzętu musimy zapewnić wykończenie:

 • Numer seryjny maszyny lub silnika
 • W razie potrzeby zdjęcia towarów, zawsze jeśli nie ma numeru seryjnego
 • Faktura pro forma na bieżącą wartość towarów
 • Liczba i rodzaj pakietów
 • Waga brutto i netto towarów (tj. waga z opakowaniem lub bez).
 • gdzie towary są przetwarzane (nazwa firmy i numer EORI)
 • Co jest udoskonalane (najlepiej: kosztorys)?
 • Dane kontaktowe firmy i dane kontaktowe użytkownika
 • Jak długo trwa udoskonalanie?
 • Kiedy i przez którą granicę przybywają towary?
PureProgress Zollagentur aktive Veredelung

Podobnie jak w przypadku łodzi i pojazdów, wymagane jest również zezwolenie na odprawę celną od osoby lub firmy w Szwajcarii oraz od niemieckiej firmy przetwarzającej.

Wymagania dotyczące aktywnego udoskonalania

W przypadku każdej operacji przetwarzania towary muszą zostać zwrócone do pierwotnego kraju po przetworzeniu.
Aby to zapewnić, organy celne wymagają złożenia kaucji przez zgłaszającego. W tym celu
Należności celne przywozowe są naliczane w taki sam sposób, jak w przypadku „normalnej” odprawy celnej. Badanie
Zapewnienie bezpieczeństwa jest kwestią oceny odpowiedniego funkcjonariusza celnego. Jeśli kwota podatku przekracza 1 000 EUR
Jednak prawie zawsze wymagane jest zapewnienie bezpieczeństwa. W przeciwnym razie możesz stwierdzić, że
towary tylko w UE i nie musiałby płacić żadnych należności celnych przywozowych, nawet jeśli towary są
nigdy nie wróci. Państwo niemieckie oczywiście chce temu zapobiec.
Ważne: Jeśli zwrot towaru nie będzie możliwy, kaucja zostanie zatrzymana przez urząd celny.

Obliczanie kaucji zabezpieczającej

Kaucja, która musi zostać złożona w urzędzie celnym na czas uszlachetniania czynnego, wynosi
zazwyczaj kilka procent wartości towarów na opłaty celne (w zależności od rodzaju i wartości towarów) oraz 7% lub 19% VAT.
Stawka celna jest bardzo różna dla większości towarów. W przypadku zwykłych samochodów jest to zwykle 10%
wartości pojazdu. Jednak w przypadku klasycznych samochodów, które są w oryginalnym stanie, np.
cła nie są należne. Chętnie poinformujemy o dokładnej stawce celnej, prosimy o kontakt.
W każdym przypadku zawsze doliczany jest podatek VAT, tj. zazwyczaj 19% niemieckiego podatku VAT. Obniżona stawka VAT
Stawka 7% ma zastosowanie tylko do kilku produktów, takich jak książki, żywność, zabytkowe samochody i kilka innych wyjątków.
Przy obliczaniu kaucji należy pamiętać, że cło również musi zostać opodatkowane, z czego wiele osób nie zdaje sobie sprawy.
Ponadto należy doliczyć koszty frachtu i odprawy celnej, od których również naliczane są cła.

Przykład obliczeniowy 1: „normalny pojazd”, wartość pojazdu 10 000 EUR, dla uszlachetniania do Niemiec
Wartość pojazdu = 10 000 EUR
Koszty transportu i odprawy celnej = 800 EUR
Całkowita wartość, w tym Transport i odprawa celna = 10800 EUR
10% cła = 1080 EUR
Kwota 10800+1080 EUR = 11880 podlega teraz opodatkowaniu 19% VAT = 2257,20 EUR.
Daje to łącznie 1080 EUR cła + 2257,20 EUR VAT = 3337,20 EUR cła.
Ewentualna kwota podatku w wysokości 3337,20 EUR musiałaby zatem zostać zapłacona za okres
przetwarzania w urzędzie celnym. Po zakończeniu procedury celnej i
Jeśli pojazd zostanie zwrócony, otrzymamy zwrot kaucji.

Przykład obliczeniowy 2: „Samochód klasyczny”, wartość pojazdu = 20 000 EUR, do wysyłki do Niemiec
Wartość pojazdu = 20 000 EUR
Transfer na własnej osi, więc przybliżone koszty benzyny, zużycia itp. wynoszą = 100 EUR
Koszty odprawy celnej dla zgłoszenia do uszlachetniania czynnego, w tym. Przygotowanie wszystkich dokumentów = 380 EUR
Łączna kwota = 20 480 EUR (w przypadku samochodów klasycznych nie obowiązują opłaty celne, a jedynie 7% VAT).
Zatem 7% = 1433,60 EUR musiałoby zostać zdeponowane.

Nasz kalkulator cła może również pomóc w lepszym obliczeniu należności celnych przywozowych dla zwykłych pojazdów.

Koszty aktywnego udoskonalania i wyciągania wniosków

W przypadku aktywnego wykończenia należy spodziewać się całkowitych kosztów przetwarzania i obsługi w wysokości około 380 EUR / 390 CHF.
Do tego dochodzą należności celne przywozowe, tj. 7,7% VAT na nowy materiał, koszty robocizny i transportu + podatek VAT.
Depozyt zabezpieczający, który należy zapewnić na czas trwania aktywnego udoskonalenia. Jeśli teraz porównasz,
Widać, że montaż sprzęgu przyczepy w Szwajcarii kosztuje ok. 1900 CHF, podczas gdy w Niemczech
kosztuje tylko ok. 900 EUR netto
+ koszty procedury 380 EUR. Jeśli więc chcesz obliczyć czas wymagany do przeniesienia pojazdu lub
towarów, nadal można zaoszczędzić kilkaset euro lub franków na przetwarzaniu (tutaj w przykładzie ok. 500-600 EUR/CHF).
Dla tych, którzy chcieliby uzyskać kompleksowy pakiet beztroski, możemy również zorganizować transport towarów lub pojazdu.
przejąć kontrolę. Czekamy na wiadomość od Ciebie.